Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 04.02.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Senec
Verejné osvetlenie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 27.03.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Senec
Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 29.05.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Senec
Chodníky Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 05.06.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Senec
Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 12.06.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Senec
Zjazdnosť komunikácií Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 17.06.2019
Stav: Prijaté

Karola Šišku, Senec

Mesto/obec
Senec
Nahlásenie poruchy zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 15.10.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Senec
Nahlásenie poruchy zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 15.10.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Senec
Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 15.10.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Senec
Verejné osvetlenie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 15.10.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Senec