Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum 04.02.2019
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Senec