Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Mesto Senec
Mierové nám. 8
90301 Senec


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 14:30
Utorok 7:30 - 14:30
Streda 8:30 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 13:30

Mesto Senec
Mierové nám. 8
90301 Senec

Kontakty

Mobil:

Telefón: +421 2 2020 5101

Web: http://www.senec.sk

E-mail: webmaster@senec.sk

IČO: 00305065

DIČ: 2020662237

Bankové spojenie

IBAN: