eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Základné školy

Telefón: 45923281
E-mail: skola@zstajovskeho.sk
Riaditeľ: Venerčanová Božena, Mgr.

Sokolská 4135
90301 Senec

Telefón: 02-45923281
E-mail: skola@zstajovskeho.sk
Riaditeľ: Kása Ladislav, Mgr.

Tajovského 1
90301 Senec

Telefón: 02-45924843
E-mail: riaditel.zsm50@gmail.com
Riaditeľ: Tamášiová Jana, PaedDr.

Mlynská 50
90301 Senec

E-mail: riaditel@zskysucka.sk
Riaditeľ: Gubániová Magdaléna, Ing.

Kysucká 14
90301 Senec

Telefón: 45923281
E-mail: skola@zstajovskeho.sk
Riaditeľ: Kása Ladislav, Mgr.

Kysucká 14
90301 Senec

Riaditeľ: Mgr. Karol Balog

Vajnorska 12
Senec