eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Odpočet elektromerov od 9.2. do 9.3.2023

Západoslovenská energetika a.s. oznamuje občanom, že bude vykonávať odpočet elektromerov v domácnostiach v dňoch od 9.2.2023 do 16.2.2023 na uliciach:

Baričova, Bernolákova, Bratislavská, Dobšinského, H.Zelinovej, Košická, E.B.Lukáča, Novomeského, Oružna, Pri Búroši, Pribinova, Školská, J.Smreka, Tajovského, Vajanského, Žarnova,

od 18.2.2023 do 26.2.2023 na uliciach:

Hollého, Hurbanova, Jesenského, Kollárova, Lichnerova, Mäsiarska, Nám.1. Mája, Turecká,

a od 2.3.2023 do 9.3.2023 na uliciach:

Námestie Molnára, Pivničná, Robotnícka, Vinohradská, Krátka, Moyzesova, Námestie Farské, Námestie Mierové, A.Dubčeka, A.Hlinku, J.Čermaka, J.Farkaša, J.Murgaša

Prosíme občanov o sprístupnenie elektromerov.

Ďakujeme!