eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o uložení zásielky- Angelika Danišová

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Angelika Danišová / Okresný súd Bratislava III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 21.4.2021

Senci dňa : 6.4.2021