eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o uložení zásielky- Stojka, Tóthová, Botlíková, Mészáros, Egyed

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

Adresát písomnosti:         Emil Stojka

Odosielateľ písomnosti:   Okresný súd BA IV.

 

Adresát písomnosti:         Ľuboslava Tóthová

Odosielateľ písomnosti:   Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:         Dominika Botlíková, Miroslav Mészáros

Odosielateľ písomnosti:   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:         Lukáš Egyed

Odosielateľ písomnosti:   Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 11.8.2020

Senci dňa :24.7.2020