eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o uložení zásielky- Stojková, Klenkovič, Kovács, Ballán, Šurinová

 

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

Adresát písomnosti:         Stojková Fortunáta

Odosielateľ písomnosti:   Okresný súd Banská Bystrica

 

Adresát písomnosti:         Patrik Klenkovič, Josef Kovács

 

Adresát písomnosti:         Robert Ballán

Odosielateľ písomnosti:   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:         Emília Šurinová

Odosielateľ písomnosti:   Exekútorský úrad – Bosákova, Bratislava

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 10.8.2020

Senci dňa :22.7.2020