eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o začatí stavebného konania zmeny stavby pred dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania parc.č. 5512/44,45,46,47,48,49,50

 

Oznámenie o začatí stavebného konania zmeny stavby pred dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania parc.č. 5512/44,45,46,47,48,49,50


Prílohy