eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o uložení zásielky- Tóth, Pisárová, Botlová, Horáček, Stojka, Hruška, Egyed, Mózsi, Šeboková, Matlák

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

Adresát písomnosti:         Mário Tóth, Kristína Pisárová, Eva Botlová

                                           Roman Horáček, Miroslav Stojka, Ľuboš Hruška,

Odosielateľ písomnosti:   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:         Peter Egyed, Karol Mózsi, Renáta Šeboková

Odosielateľ písomnosti:   Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:         Ján Matlák

Odosielateľ písomnosti:   Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 18.7.2020

v  Senci dňa :30.6.2020